VietNga Petro Vũng Tàu

“ Cảm ơn nhà hàng đã có bữa ăn rất ngon miệng”.

Đoàn Viet Nga Petro Vũng Tàu: Trưởng đoàn – Sơn 0913172656 (ngày 13.01.2013 )