Soi Gương Cuộc Đời

Cuộc đời như tấm gương soi, qua đó ta có thể nhận ra chính mình. Trước tiên nó phản ánh tâm trạng của ta, kẻ bi quan thấy đời đáng buồn, người lạc quan thấy đời sao mà vui thế!……

[slideshare id=22739255&doc=6-10-06-13soiguongcuocdoi-130610051028-phpapp02]

LongSon MuiNe Exotic Restaurants & Resort

Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Tel: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 Hotline: 0902 686 489

www.longsonmuine.com.vn