Saigon Tourist

Comment của đoàn khách Saigon Tourist về nhà hàng LongSon MuiNe:

– Cảnh quan không qian nhà hàng rát sạch sẽ và đẹp

– Thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng tốt

– Món ăn rất ngon

– Trình bày trang trí bàn ăn đẹp

– Trang thiết bị công cộng tốt

– Mọi thứ rất hài lòng

Thức & Mây – 27.2.2013