SaiGon CD Club

“Đã nhiều lần tổ chức chương trình cho club của chúng tôi, SAIGONCD CLUB.COM với số lượng thành viên rất đông. Chúng tôi luôn nhận được sự tiếp đón nồng hậu và chu đáo từ LongSon MuiNe Resort.

Chắc chắn sẽ còn nhiều lần, nhiều lần nữa chúng tôi sẽ quay trở lại đây để cảm nhận không gian tươi đẹp và cảm nhận sự tiếp đón, phục vụ ân cần và hết sức chu đáo của toàn bộ nhân viên của Khu du lịch. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!”

SaiGon SCDC Club – Trưởng đoàn – Trần Hữu Chí (04.03.2012)