Sài Gòn Xanh Tourist

Comment của đoàn Đoàn khách Chi cục thủy lợi Bình Dương :

– Cảnh quan không qian nhà hàng rất sạch đẹp, trang thiết bị cộng cộng tốt

– Trình bày bàn ăn đẹp, thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng tốt

– Khẩu vị món ăn hài lòng

Lê Phước Thành đoàn khách Chi cục thủy lợi Bình Dương.

Mũi Né, ngày 1.3.2013