Phòng , Lều

Lều đơn

 • Lều đặt vườn hoặc biển
 • Dành cho 1 người
 • Kèm gối, chăn, nệm
 • Chỉ có 92.000 VND
 • Friday giảm giá chỉ còn 23.000 VND
 • Sử dụng nhà tắm công cộng , tủ đồ riêng

Lều đôi

 • Lều đặt vườn hoặc biển
 • Dành cho 2 người
 • Kèm gối, chăn, nệm
 • Chỉ có 184.000 VND
 • Friday giảm giá chỉ còn 46.000 VND
 • Sử dụng nhà tắm công cộng , tủ đồ riêng

Giường Đơn

 • Giường đặt trong khu mái che , có mùng che muỗi , điện sạc pin điện thoại
 • Dành cho 1 người
 • Kèm gối, chăn, nệm
 • Giá 115.000 VND
 • Friday giảm giá chỉ còn 69.000 VND
 • Sử dụng nhà tắm công cộng , tủ đồ riêng

Giường Đôi

 • Giường đặt trong khu mái che , có mùng che muỗi , điện sạc pin điện thoại
 • Dành cho 2 người
 • Kèm gối, chăn, nệm
 • Giá 230.000 VND
 • Friday giảm giá chỉ còn 138.000 VND
 • Sử dụng nhà tắm công cộng , tủ đồ riêng

Giường đơn có máy điều hòa

 • Phòng máy lạnh tập thể hướng ra vườn , điện sạc đầy đủ.
 • Dành cho 1 người
 • Kèm gối, chăn, nệm
 • 161.000 VND
 • Friday giảm giá chỉ còn 115.000 VND
 • Sử dụng nhà vệ sinh riêng ,tủ đồ riêng