Nguyễn Thanh Sơn

Phong cách phục vụ thanh lịch, nhẹ hàng và gần gũi! Món ăn chế biến phù hợp nhóm khách hàng (Nguyễn Thanh Sơn)

Mũi Né 5/2/2013