Lời Phật Dạy

Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể tiêu hủy được hàng triệu cây…..

loi phat day

LongSon MuiNe Exotic Restaurants & Resort

Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Tel: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085Hotline: 0902 686 489

www.longsonmuine.com.vn