Khóc Và Cười

Cuộc đời vốn đã khóc cười

Là cay đắng là ngậm ngùi, tiếc thương ..

[slideshare id=26683994&doc=9-130930015326-phpapp02]

LongSon MuiNe Exotic Restaurants & Resort
Bãi Sau Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết
Tel: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 Hotline: 0902 686 489
http://longsonmuine.vn