Đoàn Sài Gòn

Cảm ơn LongSon MuiNe đã cho chúng tôi những món ăn ngon, giá cả phải chăng , phục vụ Thắng rất tốt . (Phantantien@yahoo.com)