Đến và trải nghiệm

“ Một trải nghiệm rất tốt ! phục vụ chu đáo, đồ ăn ngon và phong cảnh đẹp !

Rất đáng đến” (Luân – 24.03.2012)