Đặt vé

 Chuyến xe

Thời gian

Giá cả

Hồ Chí Minh

Nha Trang

Đà Lạt

Hội An

12h sáng và 12h đêm

1h trưa và 1h tối

8h sáng (8 A.M) và 12h trưa (12 P.M)

12h30 trưa (12.30 PM)

160.000 VND

160.000 VND

130.000 VND

400.000 VND

 Chú ý : Ngày lễ tết giá cả sẽ tăng tùy trường hợp . Cần kiểm tra lại giá tại reception.

Chúng tôi chỉ sử dụng những công ty lữ hành đáng tin cậy .Bạn có thể kiếm công ty khác rẻ hơn .