Đặt phòng

Người đặt dịch vụ hoặc đơn vị :

Date of birth

Quốc tịch

Số hộ chiếu hoặc CMND

Địa chỉ thường trú

Điện thoại

Email

Ngày đến

Ngày đi

Loại phòng
Single convenience tentDouble convenience tentPremium tentSuperior tentLuxury Tent

Tổng số khách

Người lớn

Trẻ em trên mười tuổi

Trẻ em dưới 10 tuổi

Phương thức thanh toán
CashCredit CardsBank TransfersBank Transfers and Cash

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Yêu cầu đặc biệt

Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi?
HostelworldTripadvisorFacebookInstagramOnline MediaPrint MediaFriendOther

Reverses the right to Pre authorize credit cards prior to arrival

There is a charge of 4% on all credit card transactions