Công ty CPDL Tây Ninh

Phản hồi của đoàn Du Lịch Tây Ninh :

– Cảnh quan nhà hàng đẹp

– Thái độ phục vụ tốt

– Khẩu vị món ăn hài lòng

– Trình bày bàn ăn đẹp, trang thiết bị công cộng tốt

Nguyễn Văn Hùng đoàn khách Cty CP Du lịch Tây Ninh

Mũi Né, ngày 2.3.2013