Cảm nhận của vị khách người Úc Natalie, Australia

I very nice place will very delicious luch and friend staff.

Natali & Koli from Australia.

Nhận xét của khách hàng Long Sơn Mũi Né