Bài Thơ Đôi Dép

[slideshare id=16517322&doc=letinhnhan-baithodoidep-130213202048-phpapp01]

LongSon MuiNe Exotic Restaurants & Resort

Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Tel: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 Hotline: 0902 686 489

www.longsonmuine.com.vn