5N Tours

Comment của đoàn khách 5N Tourist về nhà hàng LongSon MuiNe :

– Cảnh quan không qian nhà hàng tốt

– Thái độ phục vụ của nhân viên tốt

– Trình bày bàn ăn, khẩu vị món ăn hàì lòng

Ngày 28.02.2013